single.php
. . . Paddo's & truffels Zijn paddo's verboden?

Zijn paddo’s verboden?

Verkoop en bezit van gedroogde paddo’s was al langere tijd verboden. Voor verse paddo’s geldt per 1 december 2008 dezelfde maatregel.

De werkzame stoffen psilocine en psilocybine stonden voor het paddoverbod al op de lijst, maar de paddo’s zelf nog niet. Alle paddenstoelen met een hallucinogene werking (paddo’s) staan per december 2008 op lijst II van de Opiumwet. Hiermee is de verkoop van zowel bewerkte als onbewerkte paddo’s verboden. Het besluit om verse paddo’s te verbieden sloot aan bij de situatie in het buitenland. In verreweg de meeste Europese landen geldt een vergelijkbaar verbod.
Gebleken is dat het gebruik van paddo’s hallucinogene effecten heeft en tot vergaande, levensbedreigende incidenten kan leiden. Deze effecten kunnen ook bij normaal gebruik leiden tot onvoorspelbaar en daarmee risicovol gedrag. Bron: VWS (PDF).

Hiermee legde minister Klink adviezen van experts naast zich neer. Voor zover nu bekend, bijvoorbeeld uit 2 risicoschattingen van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM, in 2000 en 2007), leveren paddenstoelen die in de winkel verkocht worden geen direct gevaar op voor de volksgezondheid. In individuele gevallen en voor bepaalde groepen mensen kan er echter wel degelijk sprake zijn van een groot risico.

Lees hier meer over die risico’s van paddo’s

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar top