single.php
. . . Opvoeding Als een kind (nog) niets gebruikt

Als een kind (nog) niets gebruikt

Als een kind (nog) niets gebruikt

Houd contact met je kind

Over alcohol en drugs praten met je kinderen lukt niet als je geen goed contact met hen hebt.

 • Praat over allerlei zaken die belangrijk voor hen zijn, toon belangstelling voor grote en kleine gebeurtenissen in hun leven.
 • Wanneer je kinderen ouder worden en minder vaak thuis zijn: weet waar ze zich mee bezig houden, wie hun vrienden zijn, met wie ze uitgaan, wat ze doen, hoe zo’n avond er uit zien, hoe ze thuis komen.

Informeer jezelf

Zoek naar informatie over drugs. Dat kun je ook samen met je kind doen. Als je goed geïnformeerd bent, kun je beter aangeven waarom je grenzen stelt.

 • Lees de informatie over drugs in het Drugs-ABC.
 • Bezoek de ouderavond over drugs als de school van je kind die organiseert (of vraag, bv via de ouderraad, of zoiets georganiseerd kan worden).

Houd het onderwerp bespreekbaar

 • Een onderwerp is bespreekbaar als jij en je kind het gevoel hebben dat jullie vrij kunnen zeggen wat je wilt. Dat is makkelijker wanneer je dat ook al doet als ze jong zijn en niet pas voor het eerst als ze zich in het uitgaansleven storten.
 • Bespreekbaar maken wil niet zeggen dat je het onderwerp te pas en te onpas aan moet snijden. Maar negeer het niet als er een aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als ze er les op school over krijgen, of wanneer er op tv aandacht aan wordt besteed.

Uitstellen is belangrijk

 • Alcohol en drugs zijn belemmerend voor de geestelijke en fysieke ontwikkeling. Wanneer een kind op jonge leeftijd begint aan alcohol of cannabis, is de kans op verslaving op latere leeftijd groter.
 • Tot 18 jaar is het advies om drugsgebruik te verbieden, net als bij alcohol. Zorg dat jouw normen over drugs duidelijk zijn en dat je kind begrijpt waarom je daar regels over stelt.

Stel grenzen

 • Stel haalbare doelen voor jezelf, stel regels en leg je kind uit waarom.
 • Zeker bij jonge pubers is het belangrijk om duidelijke grenzen aan te geven voor drugsgebruik.
 • Ook als ze ouder zijn hebben ze behoefte aan grenzen. Het overschrijden van die grenzen hoort bij de leeftijd; kinderen proberen uit hoever ze kunnen gaan. Juist nu is duidelijkheid van jouw kant belangrijk.
 • Beloon positief gedrag.
 • Bespreek met andere ouders welke regels zij hanteren. Kijk of jullie gezamenlijk iets af kunnen spreken.

Begeleid je kind naar zelfstandigheid

Stimuleer je kind om eigen ideeën te vormen over dingen als vriendschap, seksualiteit, alcohol, roken en omgaan met geld.
Moedig jongeren aan om aan activiteiten deel te nemen die bijdragen aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Geef ze bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de verzorging van een huisdier of andere taken in huis. Stimuleer ze in het ontwikkelen van talenten.

Wees je bewust van je voorbeeldfunctie

 • Je hoeft geen geheelonthouder te zijn maar realiseer je: hoe jij je gedraagt heeft invloed op de mening van je kind en op zijn of haar gedrag.
 • Als jij rookt, drinkt of drugs gebruikt wil dat nog niet zeggen dat je je kind niet kunt begeleiden. Ga dus evengoed het gesprek aan.
 • Je kind heeft ook met andere opvoeders te maken: op school en bij vrienden thuis. Zorg dat je weet welke regels op school gelden en hoe docenten omgaan met hun voorbeeldfunctie. Hetzelfde geldt voor regels bij de vrienden van je kind. Informeer wat de school van je kinderen doet en zou kunnen doen.

Informeer wat de school van je kinderen doet en zou kunnen doen

 • De meeste scholen geven lessen over roken, drinken en drugs. Dat staat ook in de kerndoelen. Veel scholen doen daarnaast iets extra’s, zoals projecten, het opstellen van een genotmiddelenbeleid, schoolregels en afspraken over leerlingen die misschien problemen hebben en het informeren van hun ouders. Veel scholen werken met het project Helder op School.
 • Informeer bij de school wat zij binnen en buiten de les doet op het gebied van roken, drinken en drugs.
 • Stel het onderwerp aan de orde in een vergadering van de ouderraad. Misschien kan de ouderraad de school stimuleren om een tabak-, alcohol- en drugsbeleid te ontwikkelen. Bij voorbeeld met behulp van het project Helder op School.
 • Lees meer op Drugs & School

Drugs Infolijn

Je kunt contact opnemen met de Drugs Infolijn als je specifieke vragen hebt. Klik op de link voor onze contactinformatie.

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven