single.php
. . . Wet Drugs & school

Drugs & school

Drugs & school

Veel scholen geven voorlichting over alcohol en andere drugs aan leerlingen en hun ouders. Niet alle soorten voorlichting werken even goed. Sommige zorgen er zelfs voor dat leerlingen meer interesse krijgen in deze middelen. Toch is er ook een manier om goed voor te lichten. Goede voorlichting kan voorkomen dat een leerling iets gaat gebruiken of problemen gaat ervaren door gebruik. 

Hieronder lees je wat een school kan doen als een leerling op school drugs gebruikt of verkoopt. Verder zijn er tips over wat een school het beste wel of niet kan doen aan voorlichting, en waar deze voorlichting te vinden is. Dit soort voorlichting wordt drugspreventie genoemd. Het doel van drugspreventie is om ervoor te zorgen dat jongeren geen alcohol of andere drugs gaan gebruiken. Of als ze dit toch doen, de problemen te verkleinen die daardoor kunnen ontstaan. 

Invloed van drugsgebruik op school

De hersenen van kinderen en pubers ontwikkelen zich nog. Een kind dat alcohol of andere drugs gebruikt kan die ontwikkeling verstoren. Het kan zorgen voor slechtere resultaten op school, spijbelen of zelfs helemaal niet meer naar school gaan. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat jongeren die al vroeg drinken of drugs gebruiken een grotere kans hebben om verslaafd te raken als ze ouder zijn. 

Het is daarom goed om leerlingen op tijd een gezonde houding aan te leren tegenover drank, tabak en drugs. Samenwerking met de ouders of opvoeders is belangrijk. Samen is het mogelijk om gebruik tegen te gaan, of zo lang mogelijk uit te stellen. Op die manier hebben de leerlingen het meeste aan hun tijd op school.

Wat als een leerling op school drugs gebruikt?

Als er signalen zijn dat een leerling drugs gebruikt in de klas, dan is het goed om met deze leerling in gesprek te gaan. Maak de zorgen duidelijk over het gedrag van deze leerling en vraag hoe het met hem of haar gaat. Drugsgebruik op jonge leeftijd gaat vaak, maar niet altijd, samen met andere problemen. Denk aan psychische problemen, problemen thuis of met andere leerlingen. Stel de ouders op de hoogte en geef advies om bij de huisarts of een instelling voor verslavingszorg in de buurt langs te gaan. Een speciaal programma voor jongeren van 14 tot en met 25 jaar is Moti4

> Lees hier meer over kinderen en drugsgebruik

Maak je je zorgen om het gebruik van iemand op school? Neem dan gerust contact met ons op –dat kan via chat, telefoon of email.

Wat als een leerling op school drugs dealt?

Het bezit en de verkoop van hard- en softdrugs is verboden. Als er tekens zijn dat een leerling drugs verkoopt, moet hier erg voorzichtig mee om worden gegaan. Ga eerst met de leerling in gesprek en bespreek de situatie. Als een leerling in een gesprek toegeeft dat hij of zij drugs aan andere leerlingen verkoopt, kan er aangifte worden gedaan bij de politie. Als de leerling ontkent kan er mogelijk een onderzoek door de politie worden gedaan. Het is handig om bij twijfel eerst te overleggen met de wijkagent. Stel ook de ouders of verzorgers op de hoogte.

> Lees hier meer over drugs dealen op school

Waar moet je op letten bij drugspreventie op school?

  • Bang maken werkt niet: Het lijkt misschien slim om kinderen bang te maken voor drugs. Dit is zo voor sommige dingen, maar dit werkt niet zo voor drugs. Alleen maar praten over de nare gevolgen en de gevaren van drugs werkt niet. Als iemand zich tegen gevaar wil beschermen, moet diegene namelijk wel weten hoe dit moet, en er vertrouwen in hebben dat hij of zij dit ook echt kan. 

> Lees hier meer over waarom bang maken niet werkt

  • Kennis alleen is niet voldoende: Het is belangrijk dat kinderen genoeg weten over de gevaren van de middelen waar een kind in aanraking mee kan komen. En voorlichting is daarom erg belangrijk. Iemand moet daarnaast natuurlijk ook weten wat diegene kan doen om te zorgen dat hij of zij geen middelen gaat gebruiken. Maar het is nog een grote stap van weten naar doen. Sommige vormen van voorlichting nemen deze stap helaas niet en besteden geen aandacht aan de vaardigheden die een kind moet bezitten. Zoals goed kunnen praten, problemen kunnen oplossen, en nee kunnen zeggen als iemand alcohol of andere drugs aanbiedt. 
  • Niet te vroeg gaan waarschuwen: De meeste kinderen op de basisschool zijn helemaal niet met drugs bezig en kijken er vaak al negatief naar. Waarschuwen en voorlichten kan doen lijken alsof drugsgebruik vaker voorkomt dan het geval is. Als kinderen dit denken, willen ze er ook bij horen en zal er sneller interesse worden gewekt. Daardoor kan voorlichting ook het omgekeerde veroorzaken: voorlichting over drugs, waar een kind al negatief tegenover staat, kan juist nieuwsgierig maken.

> Lees hier meer over waarom vroeg waarschuwen geen goed plan is


Dit betekent niet dat de school niets kan doen. In Nederland is Helder op School een van de meest gebruikte schoolinterventies voor de preventie van tabaks-, alcohol- en drugsgebruik. Er zijn verschillende soorten interventies mogelijk, zowel voor de basisschool als voor de middelbare school, per onderwijsniveau. 

> Lees hier meer over Helder op School

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven