single.php
. . . Drugs Wat zijn de risico's van drugs?

Wat zijn de risico’s van drugs?

Wat zijn de risico’s van drugs?

Drugsgebruik brengt altijd risico’s met zich mee, zoals het gevaar van lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Op deze site is specifieke informatie beschreven over de verschillende drugs. In deze tekst worden de risico’s beschreven die voor vrijwel alle drugs gelden.

Risico’s op korte termijn
Het effect van een drug hangt voor een belangrijk deel af van de conditie en de stemming van de gebruiker op het moment dat hij het middel neemt. Veel drugs versterken die stemming, en daarbij kunnen de effecten soms anders uitpakken dan de gebruiker had verwacht. Onvrede kan omslaan in diepe neerslachtigheid, angst kan omslaan in paniek. Ook lichamelijk kan een drug ‘verkeerd vallen’. Dat kan zich uiten in misselijkheid, braken of onpasselijkheid. Het gebruik van drugs is extra gevaarlijk voor mensen die geestelijk kwetsbaar zijn, voor mensen met hart- en vaatziekten, mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en voor zwangere vrouwen. Vrouwen die hun kind borstvoeding geven, moeten weten dat de werkzame stoffen van de drugs via de melk doorgegeven kunnen worden.

Een risico van bepaalde drugs is overdosering: het innemen van een dodelijke hoeveelheid.

Sommige drugsgebruikers nemen bewust een te hoge dosis. Wat echter vaker voorkomt is dat iemand iets anders inneemt dan hij verwacht. Het komt voor dat een pil of poeder niet bevat wat de verkoper beweert. Voor illegale drugs bestaan immers geen kwaliteitscontroles. Veel gebruikers nemen verschillende drugs door of naast elkaar. De effecten van combinaties zijn onvoorspelbaar en kunnen ook dodelijk zijn.

Drugs beïnvloeden de waarneming en het concentratievermogen van de gebruiker. In het verkeer en op het werk vergroot drugsgebruik de kans op ongelukken. Drugsgebruik in het verkeer is strafbaar. Ook prestaties op school en werk kunnen onder het gebruik van drugs lijden.

De risico’s van drugs staan ook in verband met de wijze van toedienen. Door drugs in te spuiten met gebruikte injectiespuiten, kunnen infectieziekten als HIV (aids) en hepatitis verspreid worden. Langdurig roken van bijvoorbeeld cocaïne kan de longfunctie ernstig aantasten.

Risico’s op langere termijn
Bij langdurig gebruik van drugs is vaak sprake van ‘moeten’ gebruiken, ofwel van verslaving (lichamelijke en/of geestelijke afhankelijkheid). Bij verslaving is op lange termijn de kans op lichamelijke en geestelijke schade groot. Lichamelijk kunnen er voor een gebruiker vervelende klachten optreden. Door overbelasting functioneren bepaalde organen bijvoorbeeld minder goed.

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven