single.php
. . . Wet Opiumwet en straffen

Opiumwet en straffen

Opiumwet en straffen: Wat je moet weten

Drugs worden soms ingedeeld naar wettelijke status: legale (wettelijk toegestaan) en illegale (verboden) middelen. Illegale middelen staan op de Opiumwet. De Opiumwet verbiedt het bezit, de handel, de verkoop, het vervoer en de productie van de middelen die onder die wet vallen. De Opiumwet bestaat uit twee lijsten:

  • Lijst 1: drugs waarvan de overheid vindt dat ze een onaanvaardbaar/onacceptabel risico hebben voor de gezondheid (‘harddrugs’). Voorbeelden: Cocaïne, XTC, GHB, heroïne
  • Lijst 2: drugs die volgens de overheid minder risico’s voor de gezondheid hebben dan de mindelen op lijst 1. Middelen op deze lijst worden ook wel ‘softdrugs’ genoemd. Voorbeelden: hasj en wiet, paddo’s en slaap- en kalmeringsmiddelen.

Legale drugs die niet op de Opiumwet staan, zijn bijvoorbeeld alcohol, tabak en cafeïne. Legaal betekent niet dat alles mag, ook voor legale drugs bestaan er allerlei wetten en regels (zoals leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak). Deze producten vallen onder de ‘Warenwet’.

Wijzigingen Opiumwet

Er worden wel eens veranderingen aangebracht in de Opiumwet. Zo is in 2017 4-Fluoramfetamine (4-FA of 4-FMP) op lijst 1 gezet en is het dus nu een ‘harddrug’. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2011 verschillende wijzigingen in de Opiumwet aangekondigd. GHB is toen van lijst II naar lijst I verplaatst worden. Ook heeft de Minister begin 2013 de plant khat (Catha Edulis) op lijst II van de Opiumwet geplaatst. De werkzame stoffen in khat, cathinon en cathine, vielen wel al onder de Opiumwet.
Wilt u meer weten over de Opiumwet? U kunt dan terecht op de website wetten.overheid.nl.

Strafbaar?

In Nederland is het gebruik van drugs niet strafbaar. Productie, handel en bezit van drugs is dat wel. Er zijn bepaalde richtlijnen als het gaat om strafbaarheid. Productie en handel van harddrugs krijgen de meeste aandacht en prioriteit en worden het strengst bestraft. Handel in softdrugs volgt daarna. Minder aandacht wordt er besteed aan bezit van kleine hoeveelheden drugs (minder dan 5 gram hasj en wiet, een halve gram cocaïne of 1 XTC-pil bijvoorbeeld).
Het vervolgingsbeleid richt zich vooral op de productie van en handel in drugs. Aan opsporing van bezit van kleine hoeveelheden drugs voor eigen gebruik is een veel lagere prioriteit toegekend. De politie mag altijd controleren op drugs in kader van de opsporing van dealers.

Lees meer over boetes bij overtredingen op de website van het Openbaar Ministerie.

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven