Drugsinfo

Alles over drugs, risico's en gezondheid

Antwoord

Categorie
Cannabis
Ingestuurd op
26-sep-2017

Vraag:

Is cannabis de afgelopen jaren sterker geworden?

Antwoord:

Het afgelopen jaar was het gemiddelde THC-gehalte in de meest populaire (=meest verkochte) nederwiet 16,9%. Dit percentage verschilde niet significant van dat van 2016 (toen 16,1%) . Naast de meest populaire nederwiet werd ook de sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 18,9% THC. Buitenlandse hasj bevatte gemiddeld 20,8% THC, hasj gemaakt van nederwiet 35,1% en wiet uit het buitenland 6,9%.

Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling; sinds 2013 is er echter weer een lichte stijging. Een zelfde beeld is te zien voor de sterkste wiet en voor de geïmporteerde hasj.

Dit blijkt uit de jaarlijkse THC-monitor van het Trimbos-instituut.

Ieder jaar wordt er door het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar de sterkte van wiet, nederwiet, hasj en nederhasj. Nederwiet en nederhasj zijn producten van Nederlandse bodem. De werkzame stof in alle wiet en hasj is THC. De sterkte wordt uitgedrukt in het percentage THC dat deze producten bevatten. 


Zoek opnieuw
Stel je vraag