Drugsinfo

Alles over drugs, risico's en gezondheid

Bericht

Minder drinken, meer drugs?

vrijdag 3 februari 2017

Onderzoek naar effect van hogere leeftijdsgrens voor alcohol. Toen de wettelijke leeftijd voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar ging, rees de vraag of dit kon betekenen dat jongeren onder de 18 jaar meer drugs zouden gaan gebruiken. Het Trimbos-instituut zocht het uit. Cijfers werden geraadpleegd, en er zijn gesprekken geweest met experts en jongeren. De cijfers laten sinds begin 2014 geen stijging van drugsgebruik zien. Er is wel een daling voor cannabis waargenomen. Het gebruik van andere drugs zoals ecstasy is gelijk gebleven.

De experts (15 van de 26) meldden een stijging van drugsgebruik onder 16- en 17- jarigen. Acht van hen zagen dat echter al langer en legden geen verband met de leeftijdsgrens voor alcohol. Uit de gesprekken met de jongeren kwamen geen aanwijzingen naar voren waaruit duidelijk blijkt dat het een logische stap is voor jongeren om in plaats van alcohol drugs te gebruiken. Het Trimbos-instituut beveelt aan het alcohol- en drugsgebruik onder de 16-en 17-jarigen te blijven monitoren.

Trimbos-instituut, 2016