Drugsinfo

Alles over drugs, risico's en gezondheid

Bericht

Is een cocaïneverslaving (g)een reden voor ontslag?

maandag 31 oktober 2016

Alcohol- en/of drugsgebruik wordt op de werkvloer niet getolereerd. Toch kan het zo zijn dat een verslaving niet automatisch een grond vormt voor ontslag. Mag je een werknemer ontslaan op grond van zijn verslaving? Een voorbeeldcasus uit de praktijk:

In juni 2015 heeft hij zich ziek gemeld, waarbij aan het licht kwam dat de werknemer verslaafd was aan harddrugs.
De rechter vond in dit geval dat een verslaving aan harddrugs als een ziekte gezien moet worden. En wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, geldt een opzegverbod.

Daarnaast gaf de rechter aan dat het afkicken van een verslaving een proces van vallen en opstaan is. Hij oordeelt dan ook dat er geen plaats is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter stelt werkgever daarom in het ongelijk en werknemer mag in dienst blijven.

Lees verder op Jurofoon.nl.