Drugsinfo

Alles over drugs, risico's en gezondheid

Coffeeshops

Landelijk gelden voor gedoogde coffeeshops minimaal de zogenaamde AHOJ-GI-criteria. Ze gelden voor alle coffeeshops in Nederland. Het is niet mogelijk om als gemeente van deze voorwaarden af te wijken.

Naast de AHOJ-GI-criteria kunnen gemeenten aanvullende voorwaarden vastleggen. Deze zijn onderdeel van het lokale coffeeshopbeleid.
Meer informatie over coffeeshopbeleid is te vinden op www.hetccv.nl.

Het aantal coffeeshops in Nederland is de laatste jaren afgenomen,
zo blijkt uit onderzoek van Bureau Intraval.
In 2007 waren er in Nederland 702 coffeeshops, een lichte daling ten opzichte van 2005. In 2009 is dat aantal verder terugggelopen naar 666.

Het Nederlands drugsbeleid, waaronder het coffeeshopbeleid, is in 2009 door het WODC en Trimbos-instituut geëvalueerd.
Hieruit blijkt onder meer, dat het bestaan van coffeeshops  er niet toe heeft geleid dat het gebruik van cannabis excessief is gestegen.
De laatste cijfers wijzen er wel op dat het cannabisgebruik van scholieren van 15/16 jaar tot boven het gemiddelde gebruik van dezelfde leeftijdsgroep in Europa ligt.