Drugsinfo

Alles over drugs, risico's en gezondheid

Gezondheidsincidenten

De Monitor Drugsincidenten

De Monitor Drugsincidenten (MDI) verzamelt sinds 2009 gegevens over drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in een aantal peilstationregio’s in Nederland. De MDI-gegevens zijn afkomstig van afdelingen spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen, ambulancediensten, politieartsen en organisaties die de EHBO-post bemannen op grootschalige evenementen.  Zo ontstaat een indicatief beeld van de situatie rond drugsincidenten in Nederland, zonder dat alle drugsincidenten worden geregistreerd.

Jaarlijks brengt de MDI een factsheet uit. In de factsheet 2015 staat het volgende over XTC:

  • Het aandeel van incidenten na gebruik van ecstasy (als enige drug) op de EHBO-posten van feesten steeg flink tussen 2009 en 2013: van 39% in 2009 tot 62% in 2013. Vanaf 2014 is het aandeel ecstasyincidenten weer gedaald, naar 56% in 2014 en 51% in 2015.
  • De mate waarin patiënten na gebruik van ecstasy geïntoxiceerd zijn op EHBO-posten blijft echter onverminderd hoog. In 2009 had 7% van de patiënten op de EHBOposten en matige of ernstige ecstasy intoxicatie en dit is gestegen tot 28% in zowel 2014 als 2015.
  • Het percentage ecstasytabletten met een hoge dosering MDMA (de werkzame stof in ecstasy) nam weer verder toe in 2015. Ruim 50% van de tabletten had in 2015 een dosering MDMA >140 mg. Deze hooggedoseerde tabletten versterken meestal niet de gewenste effecten, maar verhogen wel het risico op acuut toxische effecten, zoals hyperthermie (oververhitting) en hypertensie (hoge bloeddruk).

De factsheet 2015 is te downloaden in de webwinkel van het Trimbos-instituut.

Watervergiftiging

Watervergiftiging treedt op bij inname van grote hoeveelheden water (verhoogde opname), terwijl het lichaam dit niet kwijt kan (verminderde afgifte). Uitgebreide informatie hierover is te vinden in onze factsheet watervergiftiging. Rechts staan twee video's over watervergiftiging.

Opwindingsdelier

XTC-gebruik kan leiden tot een opwindingsdelier. Dit is een ernstige medische toestand die zich uit in ongerichte agressie. Dit vraagt vanwege de kans op complicaties een andere aanpak dan moedwillig agressief gedrag. Wat is het opwindingsdelier, hoe herkent je het, wat zijn de risico's, wat kunt je doen? Dit is te lezen in de factsheet Opwindingsdelier die door het Trimbos-instituut is geschreven.