single.php
. . . xtc Gezondheidsincidenten met xtc

De Monitor Drugsincidenten

De Monitor Drugsincidenten (MDI) verzamelt sinds 2009 gegevens over drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in een aantal peilstationregio’s in Nederland. De MDI-gegevens zijn afkomstig van afdelingen spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen, ambulancediensten, politieartsen en organisaties die de EHBO-post bemannen op grootschalige evenementen.  Zo ontstaat een indicatief beeld van de situatie rond drugsincidenten in Nederland, zonder dat alle drugsincidenten worden geregistreerd.

Jaarlijks brengt de MDI een factsheet uit. In de factsheet 2017 staat het volgende over XTC:

  • Sinds de start van de MDI steeg het aandeel incidenten na gebruik van ecstasy (als enige drug) op EHBO-posten van 39% in 2009 tot 62% in 2013. Na deze piek daalde het aandeel incidenten op EHBO-posten samenhangend met het gebruik van ecstasy weer en kwam in 2017 uit op hetzelfde niveau als in 2009 (39%).
  • De afname van het aandeel ecstasy-incidenten op EHBO’s tussen 2013 en 2017, kan deels verklaard worden door een toename in het gebruik van 4-FA (onder gebruikers ook wel bekend als ‘Ecstasy Light’). 4-FA werd in 2017 ook relatief vaak gecombineerd met ecstasy. In 2009 had 7% van de patiënten op de EHBO-posten een matige of ernstige ecstasyintoxicatie en dit steeg tot 28% in 2015. Na 2015 daalde het aandeel matige en ernstige intoxicaties tot 21% in 2017.
  • Het percentage ecstasytabletten met een hoge dosering MDMA (werkzame stof in ecstasy) nam verder toe in 2017. 65% van de bij het DIMS ingeleverde tabletten had in 2017 een dosering MDMA van 150 mg of hoger (was 58% in 2016). Hooggedoseerde tabletten versterken niet de gewenste effecten, maar verhogen wel het risico op acuut toxische effecten, zoals hyperthermie (oververhitting) en hypertensie (hoge bloeddruk).

De factsheet 2017 is te downloaden in de webwinkel van het Trimbos-instituut.

Watervergiftiging

Watervergiftiging treedt op bij inname van grote hoeveelheden water (verhoogde opname), terwijl het lichaam dit niet kwijt kan (verminderde afgifte). Uitgebreide informatie hierover is te vinden in onze factsheet watervergiftiging. Rechts staan twee video’s over watervergiftiging.

Opwindingsdelier

XTC-gebruik kan leiden tot een opwindingsdelier. Dit is een ernstige medische toestand die zich uit in ongerichte agressie. Dit vraagt vanwege de kans op complicaties een andere aanpak dan moedwillig agressief gedrag. Wat is het opwindingsdelier, hoe herkent je het, wat zijn de risico’s, wat kunt je doen? Dit is te lezen in de factsheet Opwindingsdelier die door het Trimbos-instituut is geschreven.

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top