Drugsinfo

Alles over drugs, risico's en gezondheid

Bericht

VNG: wietexperiment nu praktisch onuitvoerbaar

maandag 15 april 2019

Bij de VNG heersen grote twijfels over de praktische uitvoerbaarheid van het wietexperiment. Volgens de vereniging moeten gemeenten zelf kunnen bepalen of ze het ingezetenencriterium willen toepassen en moet er een toets in de AMvB komen om te bepalen of coffeeshops kunnen en willen meedoen. Deze bezwaren wil de VNG bespreken tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Volgens de VNG hebben goede gesprekken met de ministers over de vormgeving van het experiment geleid tot aanpassingen die het wetsvoorstel ten goede komen, zoals het zwaarwegende advies van de burgemeester over de teellocatie en meer aandacht voor preventie. Maar het vasthouden aan het ingezetenencriterium leidt tot veel praktische problemen voor grensgemeenten. Die kunnen beter zelf bepalen of zij verkoop van wiet alleen toestaan aan inwoners/pashouders of ook aan buitenlanders. In de huidige opzet zijn die laatste genoodzaakt de clandestiene markt te bezoeken.

Lees verder op Binnenlandsbestuur.nl.