Drugsinfo

Alles over drugs, risico's en gezondheid

Bericht

Inname partydrugs kan langdurende gevolgen hebben

dinsdag 27 juni 2017

Al vijf jaar regelmatig het gevoel te hebben als een automaat door het leven te gaan, bewegende puntjes zien die aan en uitgaan, gepaard met regelmatig angstaanvallen. Voor sommige mensen is dit werkelijkheid.

De inname van partydrugs is niet altijd onschuldig en kan langdurige klachten veroorzaken. Dit blijkt uit de consulten van het Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs (LMSP) van Brijder. Hallucinogenen, zoals paddo’s, truffels, cannabis of LSD, vormen de triggers, met XTC als grootste boosdoener. Mensen kunnen na het gebruik van drugs klachten ervaren. Vaak worden deze klachten door zowel behandelaren als gebruikers niet begrepen of erkend. Reden voor Brijder om hier meer ruchtbaarheid aan te geven. 

Lacunes in kennis
Het LMSP is een uniek spreekuur waar jongeren en volwassenen terecht kunnen die na hun middelengebruik langdurig klachten houden. Aan de hand van een gratis telefonisch consult kunnen zij daarna eventueel worden behandeld na verwijzing van de huisarts. Dit spreekuur is in 2008 opgericht in reactie op toegenomen meldingen van nieuwe symptomen op www.drugsinfoteam.nl; een vraag- en antwoordsite voor consumenten.

Aan de hand van door de spreekuurbezoekers vermelde symptomen en op grond van literatuur is er vanuit het LMSP een standaardanamnese ontwikkeld. Hierin wordt ook specifiek gevraagd naar het depersonalisatiesyndroom (DPS) en klachten in de zintuigelijke waarneming (HPPD: Hallucinogen Persisting Perception Disorder). Twee stoornissen die regelmatig voorkomen, maar niet altijd worden (h)erkend uit onwetendheid van de gebruiker of lacunes in kennis bij de hulpverlening, zoals huisartsen en GGZ- en verslavingsinstellingen.

Symptomen DPS en HPPD
Bij DPS is er regelmatig sprake van: veranderde lichaamsbeleving (“ik voel me net een robot”), emotionele afvlakking (“ik voel niets voor mijn ouders, maar weet dat ze veel voor mij betekenen”), veranderde tijdsbeleving en derealisatie (“de wereld is net een film”). Bij HPPD worden in volgorde van prevalentie de volgende symptomen gezien: waarnemen van visual snow (puntjes zoals ruis op de televisie), nabeelden (beelden zien nadat er niets meer te zien is), floaters (bewegende draadjes), halo’s om voorwerpen en vlekken. Ook kan er sprake zijn dat iemand voorwerpen groter of kleiner waarneemt of somatische hallucinaties heeft waarbij de tastzin is betrokken (“ik voel mijn hersenen schrompelen”).

Aanpassing middelenanamnese en kennisverspreiding
Om DPS en HPPD eerder te signaleren heeft Brijder verslavingsarts Gerard Alderliefste, werkzaam bij het LMSP een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het tijdschrift Verslaving waarin hij aan de hand van casussen de meest voorkomende klachten beschrijft en hoe deze te behandelen. Naast meer wetenschappelijk onderzoek, pleit hij ervoor dat vragen naar symptomen van DPS en HPPD deel uitmaken van elke middelenanamnese en voldoende kennis onder hulpverleners wordt verspreid. Brijder ziet hierin voor zichzelf een belangrijke rol en zal hierin het voortouw nemen. Zo is er een online deskundigheidsbevordering te volgen. Neem contact op voor meer informatie. 

Blijvende klachten
Mensen die middelen gebruiken en zich herkennen in de genoemde symptomen kunnen hierover meer lezen onder Medisch Spreekuur. Hier is ook informatie te vinden over het LMSP en hoe hiermee contact op te nemen. 

Via Drugsinfoteam.nl.