Drugsinfo

Alles over drugs, risico's en gezondheid

Bericht

'Epilepsiebehandeling met cannabisolie nog onverantwoord'

dinsdag 5 april 2016

In de media en op internet zijn berichten te vinden over de werking van cannabisolie. Deze klinken voor patiënten met een moeilijk behandelbare epilepsie hoopgevend. De berichten leiden dan ook tot veel vragen aan artsen. Ook het Epilepsiefonds merkt dat ouders, verzorgers en andere betrokkenen vragen hebben. Namens de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (Liga) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) brengt het Epilepsiefonds daarom het standpunt van deze partijen naar buiten, om meer duidelijkheid hierover te creëren.

Cannabisolie zou leiden tot vermindering van epileptische aanvallen en verbetering van het welbevinden, soms zelfs verbetering van de ontwikkeling van kinderen met epilepsie. Het gaat echter enkel om gerapporteerde effecten bij een klein aantal individuele patiënten. De Liga stelt daarom ook dat er op dit moment nog onvoldoende kennis beschikbaar is over de effecten van cannabisolie bij epilepsie om dit middel ter behandeling van deze aandoening voor te schrijven.

Lees verder op NationaleZorggids.nl.