Drugsinfo

Alles over drugs, risico's en gezondheid

Drugs & de wet

Opiumwet en de Geneesmiddelenwet

De Opiumwet is de wet waarin de meeste drugs staan beschreven. De Opiumwet bestaat uit lijst I en lijst II. Middelen op lijst I zijn volgens de wet gevaarlijker dan middelen op lijst II. Heroïne, cocaïne, XTC en GHB zijn voorbeelden van middelen die op lijst I staan; cannabis en paddo's staan op lijst II.

Sommige drugs zijn geneesmiddelen, of worden zo gezien en vallen niet onder de Opiumwet. Deze staan in de Geneesmiddelenwet. Een voorbeeld hiervan is ketamine. Het zonder vergunning, produceren, bestellen, of verhandelen van middelen die onder deze wet vallen, is verboden. Gebruik en bezit van gebruikershoeveelheden vallen niet onder deze wet.

Hard- en softdrugs

Middelen op lijst I worden 'harddrugs' genoemd. Hasj en wiet staan bekend als 'softdrugs' en staan op lijst II. Slaap- en kalmeringsmiddelen staan op lijst II, maar vallen over het algemeen buiten de indeling 'hard-' en 'softdrugs'. Ze nemen een uitzonderingspositie in omdat ze meestal op recept, als geneesmiddel, worden uitgeschreven.

Handel, productie en bezit

Het is in Nederland verboden drugs te produceren, te verhandelen of te bezitten. Grootschalige productie en handel wordt hard aangepakt. Daarbij gelden voor harddrugs zwaardere straffen dan voor middelen die op lijst II staan. De politie richt zich vooral op de productie van en handel in drugs. Ze is minder bezig met de opsporing van kleine hoeveelheden drugs die bedoeld zijn voor eigen gebruik.