single.php
. . . alcohol Wat is een alcoholvergiftiging?

Wat is een alcoholvergiftiging?

Bij alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed, en daarmee ook in de hersenen, zo hoog dat je als gevolg daarvan bewusteloos of in coma (volledige bewusteloosheid waarbij iemand niet meer reageert op krachtige prikkels) kan raken.

De concentratie alcohol in het bloed heet ook wel bloedalcoholgehalte (BAG) of alcoholpromillage. Iemand kan een alcoholvergiftiging oplopen vanaf 4 promille. De kans op bewusteloosheid is dan groot. Er is sprake van levensgevaar.

Bij 5 promille kun je in coma raken. Alcohol is een verdovend middel en uiteindelijk kan het zenuwstelsel zo sterk verdoofd zijn dat je stopt met ademen. Dat is dodelijk.

Het aantal glazen waarbij een alcoholvergiftiging op kan treden is afhankelijk van:

  • geslacht, lengte en lichaamsgewicht
  • snelheid van het drinken
  • ervaring in het drinken
  • stemming, verwachting en omgeving
  • aanwezigheid van voedsel in de maag.

Jongeren zijn dan ook meer kwetsbaar dan ouderen. Met name lengte, lichaamsgewicht en geslacht spelen daarbij een rol. Er is sprake van minder lichaamsvocht, waardoor de concentratie alcohol in het bloed al snel te hoog kan zijn en de kans op een alcoholvergiftiging groter is.

Van de jongeren zijn meisjes nog eens extra kwetsbaar dan jongens. Zij hebben minder lichaamsvocht, waardoor zij een grotere kans hebben op een alcoholvergiftiging.

Het hersenvolume kan ook een rol spelen. Bij kinderen van 3 jaar nemen de hersenen een kwart deel van het lichaam in beslag, bij 12-jarigen een zesde deel en bij volgroeide mensen een achtste deel. Als je 15 á 16 jaar bent zal het hersenvolume een zesde tot een achtste deel van het lichaam uitmaken. Hierdoor komt relatief een groot deel van de alcohol in de hersenen terecht.

Drankjes als Breezers en Smirnoff-Ice worden gedronken als limonade, terwijl het percentage alcohol in deze drankjes kan variëren tussen de 5% en de 15%. Een jongere kan dus snel teveel drinken. Extra gevaarlijk als je jong, klein en vrouw bent.

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top